Icon Pon-Pet 09:00-20:00
Icon Besplatna dostava za online kupovinu iznad 5000 RSD

Uslovi kupovine i uslovi korišćenja

Uslovi online kupovine

Poštovani potrošači, molimo vas da pažljivo pročitate uslove pre kupovine posredstvom internet sajta Magičnog bilja. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi).

Magično bilje doo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.

1. Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu www.magicnobilje.com i svim njegovim sadržajima.

2. Potrošač je fizičko lice koje kupuje proizvod radi namirenja individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti.

3. Prodavac je:

Magično bilje doo

Maksima Gorkog 25

11000 Beograd

Trgovina na veliko kafom, čajem, začinima, 51370

PIB: 104761977

MB: 20233419

[email protected]

064 64 33 0 55

Uputstvo za online kupovinu

Na sajtu Magičnog bilja je moguće obaviti kupovinu uz prethodnu registraciju i bez registracije.

Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Sve cene su date u dinarima.

Konverzija sredstava

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Isporuka

Proizvodi koje poručite putem Interneta mogu biti isporučeni posredstvom kurirskih službi sa kojima Magično bilje ostvaruje saradnju, a plaćate ih prilikom preuzimanja gotovinom ili prilikom poručivanja preko računa ili platnom karticom putem Interneta.

Troškovi dostave biće obračunati prlikom porudžbine.

Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda.

Odustanak od ugovora

Potrošač reklamaciju na robu kupljenu preko sajta može izvršiti usmeno u prodajnom objektu, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem (putem elektronske pošte) isključivo uz dostavu dokaza o kupovini.

Magično bilje je dužno da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor mora da sadrži odluku da li se prihvata reklamacija, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije, koji ne može biti duži od 15 dana.

Ukoliko Magično bilje iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, obavestiće potrošača o produženju roka za rešavanje reklamacije i navesti rok u kome će je rešiti, zatražiće saglasnost kupca i o svemu navedenom voditi evidenciju.

Potrošač koji je obavestio Magično bilje o nesaobraznosti robe, ima pravo da zahteva od Magičnog bilja da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor tj.da traži povraćaj novca.

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno od robe kupljene putem internet sajta, potpisivanjem izjave o odustanku koja je dostupna na internet sajtu Magičnog bilja, odakle je potrošač može preuzeti. Izjava o odustanku biće blagovremena ako je poslata u roku od 14 dana od dana prijema robe.

Magično bilje je dužno da izvrši povraćaj uplata koje su primljene od potrošača, u roku od 14 dana od dana povrata robe Magičnom bilju.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je proizvod otvoren, oštećen greškom kupca, nedostatak na proizvodu je nastao njegovom krivicom, nepravilnim korišćenjem ili čuvanjem od strane kupca.

Pravila o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu ne odnose se na kupovine obavljene u prodavnicama biljnog centra Magično bilje.

Obrazac o odustajanju od ugovora možete preuzeti ovde.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Magično bilje doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice“.

Privatnost podataka

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

Zaštita privatnosti podataka

Magično bilje doo obavezuje se na čuvanje privatnost podataka svih naših kupaca.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi zaposleni u prodajnim objektima Magičnog bilja doo i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Slanje dokumentacije na mail

Ostavljanjem mail adrese dajete saglasnost da Vam se obaveštenja i dokumentacija koja se odnose na ugovor o prodaji šalju u elektronskom obliku, na mail adresu koju ste ostavili. Magično bilje će komunicirati sa Vama putem elektronske pošte (e-mail) ili obaveštenjima koja će objavljivati na ovom sajtu, a u posebnim slučajevima i telefonom.